CLASSIC SPORT

1911年,Kaweco Sport嘅名字創造了非凡的東西:放落一個口袋嘅鋼筆,可隨處攜帶。收埋嘅時候得10.5厘米,但當套上筆蓋就變成一支標準長度嘅筆。

您想要嘅筆尖(在德國製造)可以選擇五個筆尖:EF,超精細,非常小而精細的筆跡,F為精細,M為中等標準寬度,B為略寬的筆尖和BB,通常用於大型,戲劇性的簽名。對於初學者,我們建議使用筆尖M.

其中最著名嘅用家為Sepp Herberger。這位德國足球國家隊前教練帶來了他的製勝戰術,在1954年獲得世界冠軍頭銜Kaweco Sport。


3.2mm鉛筆 | 5.6mm素描筆 | 原子筆 | 鋼筆


Kaweco CLASSIC SPORT 透明 Transparent 鋼筆 F 尖
特價 訂購
Kaweco CLASSIC SPORT 透明 Transparent 鋼筆 F 尖
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒+($39) mini-converter..

訂購
Kaweco CLASSIC SPORT Ballpen Black 原子筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Ballpen Black 原子筆
$ 250.00$ 212.50

香港筆先生為德國 Kaweco 官方認可授權香港網店,歡迎大灣區客戶來港取貨量大折扣請提早預約方便提貨。Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Ballpen Bordeaux 原子筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Ballpen Bordeaux 原子筆
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Ballpen Green 原子筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Ballpen Green 原子筆
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Ballpen Navy 原子筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Ballpen Navy 原子筆
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Ballpen Red 原子筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Ballpen Red 原子筆
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Ballpen White 原子筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Ballpen White 原子筆
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Chess Ballpen Black 原子筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Chess Ballpen Black 原子筆
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Chess Clutch Pencil 3.2 mm Black 鉛筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Chess Clutch Pencil 3.2 mm Black 鉛筆
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Chess Fountain Pen Black 鋼筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Chess Fountain Pen Black 鋼筆
$ 350.00$ 297.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Chess Gel Roller Black 走珠筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Chess Gel Roller Black 走珠筆
$ 310.00$ 263.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Chess Mechanical Pencil 0.7 mm Black
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Chess Mechanical Pencil 0.7 mm Black
$ 310.00$ 263.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Clutch Pencil 3.2 mm Black
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Clutch Pencil 3.2 mm Black
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Clutch Pencil 3.2 mm Bordeaux
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Clutch Pencil 3.2 mm Bordeaux
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Clutch Pencil 3.2 mm Green
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Clutch Pencil 3.2 mm Green
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Clutch Pencil 3.2 mm Red
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Clutch Pencil 3.2 mm Red
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Clutch Pencil 3.2 mm Transparent
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Clutch Pencil 3.2 mm Transparent
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Clutch Pencil 3.2 mm White
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Clutch Pencil 3.2 mm White
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Clutch Pencil Navy 3.2 mm
特價 訂購
Kaweco CLASSIC SPORT Clutch Pencil Navy 3.2 mm
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

訂購
Kaweco CLASSIC SPORT Fountain Pen Black 鋼筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Fountain Pen Black 鋼筆
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Fountain Pen Bordeaux 鋼筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Fountain Pen Bordeaux 鋼筆
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Fountain Pen Green 鋼筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Fountain Pen Green 鋼筆
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Fountain Pen Navy 鋼筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Fountain Pen Navy 鋼筆
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Fountain Pen Red 鋼筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Fountain Pen Red 鋼筆
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Fountain Pen White 鋼筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Fountain Pen White 鋼筆
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Gel Roller Black 走珠筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Gel Roller Black 走珠筆
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Gel Roller Bordeaux 走珠筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Gel Roller Bordeaux 走珠筆
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Gel Roller Green 走珠筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Gel Roller Green 走珠筆
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Gel Roller Red 走珠筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Gel Roller Red 走珠筆
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Gel Roller Transparent 走珠筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Gel Roller Transparent 走珠筆
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Gel Roller White 走珠筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Gel Roller White 走珠筆
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT GUILLOCHE Ballpen Black 原子筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT GUILLOCHE Ballpen Black 原子筆
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT GUILLOCHE Clutch Pencil 3.2 mm Black
特價
Kaweco CLASSIC SPORT GUILLOCHE Clutch Pencil 3.2 mm Black
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT GUILLOCHE Fountain Pen Black 鋼筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT GUILLOCHE Fountain Pen Black 鋼筆
$ 350.00$ 297.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT GUILLOCHE Gel Roller Black 走珠筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT GUILLOCHE Gel Roller Black 走珠筆
$ 310.00$ 263.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT GUILLOCHE Mechanical Pencil 0.7 mm Black
特價
Kaweco CLASSIC SPORT GUILLOCHE Mechanical Pencil 0.7 mm Black
$ 310.00$ 263.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Mechanical Pencil 0.7 mm Black
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Mechanical Pencil 0.7 mm Black
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Mechanical Pencil 0.7 mm Bordeaux
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Mechanical Pencil 0.7 mm Bordeaux
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Mechanical Pencil 0.7 mm Green
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Mechanical Pencil 0.7 mm Green
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Mechanical Pencil 0.7 mm Red
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Mechanical Pencil 0.7 mm Red
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Mechanical Pencil 0.7 mm Transparent
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Mechanical Pencil 0.7 mm Transparent
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Mechanical Pencil 0.7 mm White
特價 訂購
Kaweco CLASSIC SPORT Mechanical Pencil 0.7 mm White
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

訂購
Kaweco CLASSIC SPORT Mechanical Pencil Navy 0.7 mm
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Mechanical Pencil Navy 0.7 mm
$ 290.00$ 246.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
Kaweco CLASSIC SPORT Rollerball Navy 走珠筆
特價
Kaweco CLASSIC SPORT Rollerball Navy 走珠筆
$ 250.00$ 212.50

Classic Sport 經典造型鋼筆 1935年經典八角形設計 *筆身輕巧,易於攜帶 *德國製造 *附有Kaweco禮物盒..

我要買
第 1 ~ 44 筆,共 44 筆資料

Kaweco 其他系列

AL SPORT
鋁合金

AC SPORT
鋁+碳纖維

STEEL SPORT
不鏽鋼

BRASS SPORT
黃銅

CLASSIC SPORT
經典

LILIPUT

PERKEO
撞色配搭

FROSTED SPORT
冰晶系列


SPECIAL

STUDENT
學生

SKETCH UP

素描鉛筆

DIA2